İletişim

  • Adres Ostim OSB Mahallesi 1151. Sokak No:82 06374 Yenimahalle-ANKARA
  • Telefon +903122197440
  • Fax +903122197450
  • Email info@ersamuhendislik.com.tr

Jeoteknik Hizmetler

Zemin Etüt Araştırmaları
Zemin Etüdü arazinin jeolojik parametrelerini belirleyebilmek ve belirlenen parametreler doğrultusunda araziyi değerlendirerek dinamik olarak davranışını tespit etmek için yapılır.

Etüt kapsamında en önemli unsur zeminin özelliklerini net bir şekilde belirlemektir. Bilindiği üzere arazinin jeolojik özellikleri, alan büyüklüğü fark etmeksizin (km2’den cm2’ye) farklı niteliklerde olabilmektedirler. Dolayısıyla bu farklılıkların tam olarak tespit edilmesi ve tespit edilen niteliklerin doğru değerlendirebilmesi gerekmektedir. Böylece arazi dolayısıyla zemin anlaşılmış olacaktır.

Etüt kapsamında yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan oluştuklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları, tespit etmek amacıyla zemin etüt raporu hazırlamaktayız.

Zeminin dinamik parametrelerini belirlerken, tespit edilecek kriter doğrultusunda çalışma metodu dikkatle seçilmeli ve uygulanmalıdır. Çalışma metodunun fayda-maliyeti göz önünde bulundurularak, ekonomik ve efektif bir sonuç alınır.

​Hidrojeolojik Araştırmalar
Sondaj, jeofizik, ya da diğer örnekleme metotları kullanarak yeraltının jeolojisinin tespiti, yeraltı suyunun akış yönünün ve hızının belirlenmesi ve değerlendirilmesi, sığ yeraltı çökellerindeki ve akifelerdeki su kirliliği hareketinin modellenmesi, kirliliğin yeraltı suyu sistemlerine olan etkisinin araştırılması, yeraltı suyu kirliliğinin temizlenmesi için metotlar geliştirilmesi ve bu metotların uygulanışı gibi hidrojeolojik konularda kapsamlı hizmetler vermekteyiz.

Modellenecek arazinin, ön etüt sonrası belirlenen sondaj lokasyon ve derinlikleriyle, yeraltı suyu konum ve derinlikleri belirlenir. Yeraltı suyu akış özellikleri ve yönelimleri belirlenir. Arazinin yapısal jeolojisi ve diğer tüm jeolojik özellikleriyle birlikte değerlendirilen veriler MODFLOW programına aktarılır.

Programda yeraltı su modellemesiyle yeraltı suyunun davranışı, eğilimi, değişken yoğunluklarda olan akış özellikleri, akiferparametreleri, ve yeraltı su yönetimi için çözümler belirlenir. Programla simülasyonu yapılan yeraltı suyunun yüzey suları ile olan ilişkileri de belirlenmiş olur. Uluslararası standartlarda 3 boyutlu yeraltı su modellemesi yaparak size sunacağımız hizmetin kalitesinden övünç duymaktayız.

​Jeoteknik Araştırmalar
Jeolojik,jeoteknik hizmetleri kapsamında, jeoloji mühendisliğinin faaliyet alanları olan yer kabuğunun oluşumu; fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri; doğal kaynakların (maden, petrol, kömür, endüstriyel hammaddeler) aranması ve geliştirilmesi; yeraltı su kaynaklarının aranması, geliştirilmesi ve yönetimi; çeşitli mühendislik yapılarının (baraj, tünel, yol vb.) yer seçimi ve bu yapıların stabilite analizleri; yapı malzemelerinin araştırılması ve analizi; doğal afetlerin belirlenmesi ve bunlara ilişkin risklerin azaltılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi konularında kapsamlı hizmetler vermekteyiz.

​Etüd, Proje ve Mühendislik
ERSA, 2014 yılında ise gerekli teknik personel ve altyapıyı tamamlayarak çeşitli sektörlerin etüt, proje ve mühendislik hizmetlerini yürütmek amacıyla “Proje Tasarım Departmanı” oluşturmuştur.ERSA; proje tasarım departmanı deneyimli kadrosuyla özellikle enerji, çevre ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara mühendislik ve müşavirlik hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Yeni teknoloji ve gelişmeleri yakından takip eden uzman kadrosuyla, kaliteden ödün vermeden güvenli, ekonomik ve çevre ile uyumlu projeler üretmeyi amaçlamaktadır. 

Neler Dahil ?

Web design lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised sheets containing Lorem Ipsum passagese.
Graphic design lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised sheets containing Lorem Ipsum passagese.
Developement lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised sheets containing Lorem Ipsum passagese.