KURUMSAL

KAZISIZ TEKNOLOJİDE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ.

ERKAN SARAÇ-ERSA Mühendislik Sondaj Hizmetleri, 2014′de yatay sondaj ve tünel inşaatı işleri konusunda hizmet vermek üzere kurulmuştur. Türkiye’deki kazısız altyapı teknolojisine olan ihtiyaçların oluşturduğu talepler doğrultusunda kendisini geliştirerek kısa sürede makine parkı ve uzman kadrosu ile çeşitli projelere hızlı cevap verebilecek duruma ulaştı ve gelişimini Türkiye çapında birçok önemli projede altyapı çalışmalarında bulunarak devam ettirdi.

 

Misyonumuz

Temiz ve sürdürülebilir çevre bilinciyle paydaşlarının beklentilerini bilen ve bu beklentileri en üst düzeyde karşılayabilen, “Önce Müşteri” odaklı bir yapıya sahip olmak.

Vizyonumuz

Sürekli gelişim odaklı yapısı ile müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve gerçeğe taşıyan, Türkiye’de Kazısız Teknoloji sektöründe tercih ve takip edilen bir organizasyon yapısına sahip olmak.

Çalışma POLİTİKAMIZ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

ÇALIŞANLARIMIZIN SORUMLULUKLARI
  • Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etmelidirler.
  • Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine ve insan Kaynaklarına danışmalıdırlar.
  • Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etmeli; bu konularla bildirimlerini isimli veya isimsiz olarak yöneticisine, insan kaynaklarına ve/veya Etik Kurul’a yazılı veya sözlü olarak iletmelidirler.
İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ
  • Dürüstlük

Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

  • Gizlilik

Rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri kapsar. Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.

  • Çıkar Çatışması

Yolsuzluk ve rüşvete karşı sıfır tolerans gösterilir. Kamu kurumları ve özel sektör ile olan işlerinde kolaylaştırıcı ödemelerde bulunulması söz konusu olmaz. Çalışanlarımız görevi nedeniyle iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kurumlardan şahsı, ailesi veya yakınları için kişisel çıkar sağlamaz. Finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmaz.

  • Sorumluluklarımız

- Yasal Sorumluluklarımız

Yurt içi ve yurt dışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütürüz. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken her türlü kamu, kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere karşı herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Müşterilermize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyetine odaklı, ihtiyaç ve taleplerine duyarlı, olabilecek olayları önceden öngörecek şekilde çalışırız. Zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda hizmet sunar ve müşterilerimizle saygılı, adil ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim kurarız.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara adil yaklaşır, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çaba gösteririz. İşe almada, ücrette, işten çıkarmada her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırır, çocuk işçi çalıştırmayız. Tüm personelin örgütlenme hakkına saygı gösteririz.

​​​​​​​Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz.

​​​​​​​Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

 Yasal ve etik olan alanlarda rekabet ederiz.

​​​​​​​- Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız

Üretim faaliyetlerinden yönetim biçimine kadar her alanda çevreye duyarlı olmayı ilke edinmişizdir. Sürdürülebilir kalkınmanın bilincinde olarak çevresel sorumluluk anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürürüz. Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinir kirliliğin önlenmesini sağlarız. Doğal kaynak kullanımını kontrol altına alarak israfın ortadan kaldırılmasını ve dolayısıyla verimliliği arttırarak, hammadde kullanımının azaltılmasını temin ederiz.